Uitzicht door Inzicht.

Click en Collect, en geregeld…………

Nee, eenvoudig klikken en klaar is geen optie.

Het heeft namelijk te maken met keuzes en daarbij een gemotiveerde afweging voor de passende pensioenregeling. Niet één die zorgen geeft, maar waardering oplevert. Want met pensioen zorg je voor het toekomstige inkomen van werknemers.

Als werkgever maak je de keuze van een belangrijke maatschappelijke functie. Goed werkgeverschap…. wel als de werknemers begrijpen wat dit inhoudt.

Pensioen en inhoud

Pensioen kent vaak de volgende basiselementen

  • Geld voor later (ouderdomspensioen)
  • Geld voor het gezin (nabestaandenpensioen)
  • Dekking bij arbeidsongeschiktheid

In 2023 is de AOW leeftijd 66 jaar en 10 maanden en in 2024 komt deze uit op 67 jaar. De AOW leeftijd schuift steeds meer op, als de levensverwachting toeneemt.

Het beïnvloeden van de hoogte van het pensioen is voor elke werknemer essentieel. De helft van het pensioeninkomen bestaat vaak uit de AOW. Een ander groot deel staat in de arbeidsvoorwaarde: de pensioentoezegging.

Pensioenadvies

Hoe maken we de pensioenregeling voor jou als werkgever en je werknemers op ieder moment interessant en waardevol?

Voor iedere werkgever betekent dit een beschikbare premieregeling. Gebudgetteerd voor de werkgever. Dit zegt echter niets over de verwachtingen van de werknemers. Zijn of haar ambitie naar een goed pensioen wordt gecreëerd met inzicht en keuzemogelijkheden.

Het invullen van wensen met begrijpelijke communicatie is de basis van het pensioenadvies naar jou als werkgever.

Dit ook mogelijk in het belang van de ondernemingsraad.

Mijn specialiteit is het passende advies & de pensioentoezegging als begrijpelijke en waardevolle arbeidsvoorwaarde te lanceren bij de werknemers.

Samen werken we naar een pensioenoplossing die past bij jou als werkgever.

Communicatie

Naast het vaststellen van de pensioentoezegging is het de uitdaging om werknemers gevoel te laten krijgen bij pensioen. Interactief aan het werk dus. Het persoonlijke inzicht in (toekomstig) inkomen en uitgaven maakt het uitzicht naar plannen in de toekomst mogelijk.

Pensioenworkshops. presentaties of persoonlijke gesprekken gaan daarom samen met het eigen onderzoek naar het pensioeninkomen. Easygoing. Het is niet het inspelen op angsten maar op de verwachtingen. Dat geeft waardering naar de inhoud van de pensioenregeling.